Nihayetinde O kaldı

Özgürlük dedin
Koştun
Vardım dedin
Coştun
Şimdi evdeyim dedin de
Enginliğin dağınıklığında hareketsiz donakaldın
Sesin uçuştu süzgün boşlukta
Sözün kaçıştı kafasız karışıklıkta
Dünyanın sınır kapısında
Tülden örülü şimdi düşün, incecik özün
Göğün kubbesinde düşüncenin direği kırık
Ne kaldı ne kaldı
Nihayetinde yarıldı kalbin
O kaldı