Islık ve Söz


Bir ıslık çaldın
Islık oldun
Ben bir söz verdim
Söz oldum

Sen ve benden ibaret olaydı alem
Cümlesi çekiştiriyor oysa
Kopmaz halatlar bağlamış bizi
Biri haykırırken diğeri gülemez
Ancak diğerinin haykırdığını görmezden gelen gülebilir
O, paylaşılmayan kahkahadır
Paylaşılmayan daima sonludur
Haykırışa düşer

Bir ıslık çaldın
Islık oldun
Ben bir söz verdim
Söz oldum

Islığının tınısı kayıp bir hatıra
Sözüm düşüme karıştı
Yol belirsiz

Sen ve benden ibaret olaydı alem
Cümlesi unutmuş oysa
Unutmuşluğun acısı akıyor
Doğan günü hüzne boyuyor
Gün hüzünken, acı akarken
Diğeri gülemez

Islığının tınısı kalbimin hem çığlığı
Hem aşkla atışı
Sözüm düşümden ayrıldı
Sen ve ben yol olduk

Sen ve benden ibaret olaydı alem
Cümlesi düşün içinde oysa
Alacakaranlık rüyada haykırıyor

O haykırış ki görmezden gelinmez, sırt dönülmez
Ancak bilinir
Haykırışı ve onun düş olduğunu bil

Haykırıştan uyanan hakikate bakar
Kahkaha ancak ışıkta parlar

Işık paylaşılandır
Son çığlık aşka düşene kadar