Yeni Kehanet Roman Tanıtımı

Online Kitap Satış (DNR)

Online Kitap Satış (Idefix)

Yeni Kehanet-Başlangıçlar kitabı bir üçleme olması planlanan serinin ilk cildi olarak yazıldı. Kitabın yazılma sebebi günümüz toplumlarının artan tüketim, zorlaşan hayatta kalma mücadelesi, bireysel ve toplumsal çatışmalar, teknolojik gelişmeler arasında süregelen sürekli ve giderek hızlanan değişim ile dönüşüm ortamında düştüğü açmazlardır.
Her gün artan bir oranda insanlar hayatın manevi yönüne dönük sorgulamaları eski ve kadim batini ilimler üzerinden yaparak huzur ve rahatlama arıyorlar. Ancak bu ilimler değişmez ve derin hakikatleri içermelerine rağmen günümüz toplumlarının içinde bulunduğu şartlardan zaman olarak çok uzakta oluşturuldular. Kavramlar ve kelimeler tarihin akışıyla değişirken yaşayış biçimleri ve kültürler de dönüştüler.
Bu kitap günümüz insanını, tüm çıplaklığıyla gerçek yaşantılardan esinlenmeler taşıyarak ele alır. Öncelikle aşk, ikili ilişki ve arkadaşlıkları irdeleyerek kurduğu çatıyı, ilerleyen bölümlerde kalabalıklaştırır ve sosyolojik olgularla ilgili konulara giriş yapar.
Ancak olaylar fantastik bir örgüde gerçekleşmektedir. Romanın kişileri, Kâinat ve Hakikat Okulunun genç öğrencileridir. Bu okul ise çağdaş dünyanın bir parçası olarak ele alınmıştır.
Roman mistik, fantastik ve tasavvufi kavramları, idealize edilmemiş günümüzün gerçek insanı üzerinden inceler ve yeniden yorumlar. İnsanın özünü oluşturan duygu ve kavramları, hayatın tarafsız olay örgüsü içinde ele alır. Nihai hakikate ve sırlara giden yolu yeniden arar.
Aşk, ihanet, ilişki, dostluk, kıskançlık, hırs, aidiyet, cinsiyet gibi bireye dönük kavramların yanı sıra “Özgürlük ile Yaratıcılık” ve “Sevgi ile Güvenlik” kavramları temelinde toplumsal düzene dönük konuları tartışır.
Ayrıca pozitif bilimler ile batini ilimlerin insana yaklaşımlarını ve yöntemlerini karşılaştırarak günümüz kuantum bilgileri çerçevesinde yeniden yorumlar.
-Kitapta insan psikolojisi renklerden oluşturulan alegorilerle anlatılır.
-Fal ve kehanet konusunda olasılık ve kuantumdan esinlenen hayali ve simgesel bir yöntem içerir.
-Kâinat ve Hakikat Okulunun bulunduğu günümüz dünyasıyla öğrencilerin gidiş gelişlerine yer verir.
-Romanın içerdiği aşk ve sevgiye dair öykücüklerde kadın kadar erkeğe de geniş yer verir ve gerçekçi bir bakış açısıyla anlatır.
-Klasik İyi-Kötü/Beyaz-Siyah anlayışının yerine Siyah-Boşluk ve Yaratıcılık, Beyaz-Sevgi ve Güvenlik kavramlarını yerleştirir.